BLIR 2019 ÅRET DITT BOLAG GÅR TILL BÖRSEN?
– 50 MINUTES WORKSHOP –

FREDAG 18 JANUARI – MALMÖ LIVE

Hur går en börsnotering till? Vilka är de största utmaningarna vid en notering eller listbyte? Vad avgör när det är rätt tid för en notering? Blir valet av noteringsplats mer eller mindre viktigt i framtiden?Under en 50 minuters mini-IPO-workshop presenterar rådgivare från Nasdaq, Deloitte och Mannheimer Swartling de viktigaste punkterna inför en börsnoteringeller ett listbyte.

borsen-acconeer.jpg

Bilderna ovan är från noteringsceremonin med Acconeer AB i december 2017. Bolaget valde att börsnoteras vid
Financial Meetings Øresund i Malmö, första gången någonsin som Stockholmsbörsen genomfört en noteringsceremoni
på annan plats i Sverige.

Ta del av experternas kunskap och tips för en framgångsrik börsnotering
och få snabba svar på dina frågor! 

Noteringsansvarig HÅKAN SJÖGREN, Nasdaq Stockholmsbörsen
Partner SOFIA SCHÖN, Deloitte
Partner MADELEINE RYDBERGER, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Fredag 18 januari kl. 10.10-11.00

Malmö Live bottenplan – ”Live 10”

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!


INBJUDAN

FÖRETAGET PÅ BÖRSEN

11 MAJ 2016 I MALMÖ

TRANSPARENS
OM VAD AKTIEÄGARE VERKLIGEN

MÅSTE FÅ VETA

Krav på öppenhet och transparens är en del av vår vardag, inte minst i företag och organisationer. Tillgänglig och begriplig information är förutsättningarna för optimal transparens i alla verksamheter och ett absolut krav för börsnoterade bolag. Med rätt och relevant information skapas även utgångspunkter för dialog. Men vad är då optimal transparens och på vilket sätt arbetar vi idag med information för att skapa transparens och affärsnytta?FÖR VEM

Bolagsledningar och styrelser i Öresundsregionen som agerar i och leder listade eller noterade bolag.

TID

Onsdag 11 maj 2016 – klockan 13.00 till ca 17.00.
Registrering från 11.30. Lunch serveras mellan 12.00 och 13.00.

PLATS

Deloittes kontor, Hjälmaregatan 3 i Malmö.
Parkering ”Bagers Plats” finns i källarplanet. 
 

PROGRAM

11.30–12.00
REGISTRERING

12.00–13.00
LUNCH

13.00–13.05
INLEDNING
MARIA EKELUND, kontorschef, Deloitte, inleder tillsammans med dagens moderator ekonomijournalist PONTUS HERIN, Ekonomi och finansnyheterna (EFN), tidigare Dagens Industri och Veckans Affärer

13.05–13.35
Transparens – ett sätt att förstå vinsternas uthållighet
LARS OXELHEIM, professor vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm och KWC, Lund. Redaktör och medförfattare till Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency (New York: Oxford University Press, 2015)

13.35–14.05
Börsen och revisorn, ett starkt förhållande
THOMAS STRÖMBERG, auktoriserad revisor och partner, Deloitte

14.05–14-35
Transparens i redovisningen – om nya krav på små och medelstora noterade bolag
SVEN-ARNE NILSSON, redovisningsexpert vid Deloitte, gästprofessor vid Linköpings universitet

14.35–15.05
PAUS

15.05–15.25
Stora aktörers syn på transparens
OSSIAN EKDAHL, chef kommunikation/ägarstyrning, Första AP-fonden

15.25–15.45
Transparens och relevant information – ur styrelsens perspektiv
CAROLINE SUNDEWALL, rådgivare, ordförande och styrelseledamot med lång erfarenhet av noterade och onoterade bolag

15.45–16.05
Transparens och relevant informationsgivning – ur företagets perspektiv
ULF GRUNANDER, lång erfarenhet som tidigare finansdirektör vid Getingekoncernen, ledamot i noterade bolag och onoterade verksamheter

16.05–16.30
Avslutande paneldiskussion och frågor
Moderator PONTUS HERIN leder diskussionen

 

 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

MARIA EKELUND, kontorschef, Deloitte
mekelund@deloitte.se, 075-246 41 00


FÖRETAGET PÅ BÖRSEN

4 NOVEMBER 2015 I MALMÖ

 

Heldagsutbildning för finansmarknadens aktörer, rådgivare och bolagsledningar i Öresundsregionen som funderar på notering, bolag som nyligen noterats eller bolag som vill uppdatera kunskaperna om regelverk och offentlighet för noterade bolag.

Till anmälan

Nyintroduktionerna på Stockholmsbörsen har under de senaste två åren ökat avsevärt. Intresset är stort inom den privata sektorn för frågor som rör en eventuell börsnotering.

Financial Meetings Øresund med partners arrangerar på nytt en heldagsutbildning om hur det går till att notera ett bolag, följa börsreglerna och kommunicera korrekt.
Utbildningskonceptet ”Företaget på Börsen” startade i november 2014.

Reportage i Sydsvenskan från Företaget på Börsen 12 nov 2014

 

DAGENS GÄST

Entreprenören och investeraren CHRISTER FÅHRAEUS intervjuas under lunchen av NICLAS ERICSON, tidigare ekonomireporter på Sydsvenskan.

 

FÖRELÄSARE

KARIN YDÉN, chef för Bolagsövervakningen, Nasdaq Stockholmsbörsen

MADELEINE RYDBERGER, partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

SOFIA SCHÖN, revisor och director, Deloitte

NICLAS ERICSON, senior consultant, Aktiv Kommunikation Öresund

MARGARETA LANTZ, kommunikationsdirektör, Axis
 

FÖR VEM

Bolagsledningar i Öresundsregionen som funderar på notering, nyss gått på börsen eller redan varit med ett tag.

TID

Onsdag 4 November 2015.

PLATS

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Södergatan 22 i Malmö.

PRIS

2 900 kr exkl moms.

Till anmälan
 

UR PROGRAMMET

Varför väljer bolag att gå på Börsen? 
Hur fungerar det att vara noterad?
Börsens roll & möjligheter?
Noteringsprocessen – hur går den till?
Börsprevision – hur blir bolaget börsfähigt?
Styrelsens sammansättning och ansvar?
Börsregler för offentliggörande av information?
Hur kommunicerar börsbolaget?
Hur bevakar massmedierna börsbolagen?
Vad styr börskursen?

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Monica Thomasson, VD för Aktiv Kommunikation Öresund
monica.thomasson@aktivkommunikation.se
040-611 93 30, 0706-40 86 14


FÖRETAGET PÅ BÖRSEN

TISDAG 11 NOVEMBER 2014

Reportage från Företaget på Börsen i Sydsvenskan 12 nov 2014
Följ oss på Facebook

Heldagsutbildning för finansmarknadens aktörer, rådgivare och bolagsledningar i Öresundsregionen som funderar på notering, bolag som nyligen noterats eller bolag som vill uppdatera kunskaperna om regelverk och offentlighet för noterade bolag.

TID

Tisdag 11 nov 2014 – klockan 8.00 till ca 16.15

PLATS

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Södergatan 22 i Malmö

PRIS

2 800 kr exkl moms

PROGRAM
Cirkatider

8.00–8.30
REGISTRERING – KAFFE MED FRALLA

8.30–12.00
BÖRSENS ROLL & MÖJLIGHETER
Håkan Sjögren och Marie Parck, noteringsansvariga NASDAQ OMX.

BÖRSENS REGELVERK
Karin Ydén, Bolagsövervakningen, NASDAQ OMX.

NOTERINGSPROCESSEN

Förberedelser
Due diligence och verifiering
Prospekt

Hans Petersson och Madeleine Rydberger, advokater och partners, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

BÖRSPREVISION

Styrning, planering, kontroll och uppföljning
Extern informationsgivning
Finansiell s tällning och utveckling

Thomas Strömberg, auktoriserad revisor och partner, Deloitte.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH STYRELSENS ANSVAR
Deloitte och Mannheimer Swartling.

12.00–13.00
LUNCH
Samtal med CEO Håkan Jeppsson, Inwido, som nyligen noterats på NASDAQ OMX. Ekonomijournalist Gunnar Wrede från Dagens Industri ställer frågorna.

13.00–16.15
BÖRSEN JUST NU
Håkan Sjögren och Marie Parck, noteringsansvariga NASDAQ OMX.

VAD KAN BÖRSEN ERBJUDA FÖRUTOM NOTERINGAR?
Maria Larfeldt, Corporate Solutions, NASDAQ OMX.

BÖRSREGLERNA KRING OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION
Karin Ydén, Bolagsövervakningen, NASDAQ OMX.

FIRST NORTH BOND MARKET
Fredrik von Platen, ansvarig First North Bond Market, NASDAQ OMX.

HUR BEVAKAR MEDIA BÖRSBOLAGEN?
Niclas Ericson, Senior Consultant, Aktiv Kommunikation Öresund.

HUR ORGANISERAS BÖRSBOLAGETS KOMMUNIKATION?
Monica Thomasson, VD, Aktiv Kommunikation Öresund.
Marielle Noble, kommunikations- och marknadsstrateg och tidigare ansvarig för Investor Relations vid börsbolagen AudioDev, PartnerTech och Duni.

VAD STYR BÖRSKURSEN?
Fristående börsanalytiker Anders Haskel, tidigare kapitalförvaltare och börskrönikör i bla Veckans Affärer.