EN SAMLAD HISTORIA 2013-2019

Fredagen 26 april 2013 startade Öresundsregionens nu väletablerade finansarena Financial Meetings Øresund. Första kapitalmarknadsmötet med titeln ”Hur ska Öresundsbolagen attrahera fler investerare?” lockade en intresserad finanspublik, lokalen var fylld till smärtgränsen den dagen! 
 

Våra välbesökta kapitalmarknadsfrukostar, debatter och lunchmöten har omslutit en mängd presenterande svenska börsbolag, ministerbesök, offentliga gästvärdar, börsutbildningar och många profilerade gäster i debatter och diskussioner. 


FINANCIAL MEETINGS ØRESUND

Finansiella möten med tempo för noterade Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media.

THOMASSON GROUP MED PARTNERS driver tillsammans ett helt nytt samarbete kring finansiella möten med tempo i Öresundsregionen – Financial Meetings Øresund. Tillsammans etablerar vi en finansiell mötesplats, en arena, med intressanta finansiella arrangemang för och med noterade- och icke-noterade bolag i Öresundsregionen, marknadsanalytiker, investerare och media.

Idén är tydliga kapitalmarknadsmöten som skapar skarpa marknadsförutsättningar, öppnar för nya kontakter mellan olika aktörer och som genomförs på plats i Öresundsregionen. Här erbjuds bolag möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra bolag presentera sig på arenans frukostmöten, luncher eller temadagar. Här presenteras intressanta kvartalsrapporter, nya personer, nya produkter och spännande innovationer för en intresserad och mycket kunnig publik där skarpa marknadsanalytiker ställer frågorna. Här möts konkurrenter och kollegor på samma neutrala arena. Här kan även andra finansiella möten ske.

Startmötet i Malmö blev en intensiv förmiddag på temat ”Hur ska Öresundsbolagen attrahera fler investerare?” som uppmärksammades av många och med stort intresse från både börsbolag och aktörerna kring bolagen.

ÖRESUNDSBOLAG

Idag finns ett sjuttiotal svenska börsnoterade bolag med säte i Skåne, samt närmare 200 danska noterade bolag spridda över hela Danmark. Samtliga verkar i Öresundsregionen, de flesta i storstadsområdet Köpenhamn/Malmö med en hemmamarknad motsvarande drygt tre miljoner invånare.

FÖR VEM?

Noterade skånska bolag. Icke-noterade skånska bolag med planer på börsnotering. Institutionella investerare. Riskkapitalbolag och privata investerare. Partners klienter och deras samarbetspartners. Marknadsanalytiker, ekonomijournalister samt rådgivare med särskilt intresse för Öresundsbolag.