ADVISORY BOARD 2019

gruppfoto.jpg
 

LEDAMÖTER I ADVISORY BOARD - FINANCIAL MEETINGS ØRESUNDS

Advisory Board består av 1-2 ständiga ledamöter för samtliga FMØ-partners, samt två ledamöter för FMØ-supporters med respektive tvåårsmandat.

ARVID LIEPE, finanschef Wihlborgs Fastigheter AB
PETER NORDBLAD, regionchef Swedbank Södra Sverige
Sekreterare NICLAS ERICSON, seniorkonsult Thomasson Group
NICLAS SASSERSSON, regionchef Nordea Öresund. Supporterrepresentant 170701 - 190630
ELNA LEMBRÉR ÅSTRÖM, partner Deloitte. Partnerrepresentant 130701-190630
LARS KONGSTAD, partner Mannheimer Swartling Advokatbyrå
ANDERS JARL, styrelseordförande Wihlborgs Fastigheter AB
Ordförande MONICA THOMASSON, VD Thomasson Group
MADELEINE RYDBERGER, partner Mannheimer Swartling Advokatbyrå

ADAM KOSTYÁL, Senior Vice President of Listing Services Europe, Nasdaq  
MARIA EKELUND, partner/kontorschef Deloitte Malmö
MARTIN NILSSON, Business Process Solutions, Deloitte. Partnerrepresentant 190701-
Regionchef JONNY BJÖRKLUND, Ålandsbanken. Supporterrepresentant perioden 190701-210630

Vid senaste Advisory Board 190509 avtackades ELNA LEMBRÉR ÅSTRÖM, partnerrepresentant för Deloitte, som var med redan 2012 under prospektarbetet och sedan dess med stort engagemang och varmt hjärta drivit FMØ starkt framåt. 

Elna efterträds 190701 av MARTIN NILSSON, ansvarig för Deloittes avdelning för Business Process Solutions.

Vid senaste Advisory Board 190509 avtackades även supporterrepresentant NICLAS SASSERSSON, regionchef Nordea, som kraftfullt och engagerat positionerat FMØ på den svenska och danska finanskartan. 

Niclas efterträds av regionchef JONNY BJÖRKLUND, Ålandsbanken, som ny supporterrepresentant perioden 190701-210630. 

Varmt tack Elna och Niclas!
Varmt välkommen Martin och Jonny!


 

ADVISORY BOARD 2018

 

LEDAMÖTER I FINANCIAL MEETINGS ØRESUNDS ADVISORY BOARD

Ordf Monica Thomasson, Thomasson Group AB
Sekr Niclas Ericson, Thomasson Group AB
Anders Jarl, Wihlborgs
Arvid Liepe, Wihlborgs
Adam Kostyal, Nasdaq
Maria Ekelund, Deloitte
Elna Lembrér Åström, Deloitte
Lars Kongstad, Mannheimer Swartling
Madeleine Rydberger, Mannheimer Swartling
Niclas Sassersson, Nordea
Göran Stille, Handelsbanken