TIDIGARE ARRANGEMANG


Premiärinbjudan

FINANCIAL QUICK

SMART SVENSK INDUSTRI 4.0

TISDAG 28 MAJ
STORTORGET HIGH COURT – MALMÖ

Att digitalisera och automatisera industrin ger effektivare produktion, kortare ledtider och högre kvalitet. Men hur långt har svensk industri kommit när det gäller den fjärde industriella revolutionen – Industri 4.0? Hur kan små- och medelstora företag öka sin konkurrenskraft med hjälp av smart industri?
Hur ska smart industri bidra till att göra investeringar i svensk industri mer attraktiva
och hur står sig Öresundsregionen i den globala konkurrensen?


Välkommen till Financial Meetings Øresunds FINANCIAL QUICK om Industri 4.0 med teknikkoncernen Beijer Group AB.

Dessutom högaktuell snabb efterföljande diskussion med Beijer Groups CEO och gäster om den snabbväxande marknaden för digitala lösningar som kopplar samman allt fler system i industrin och vår vardag.

20190510-industri40v8.jpg

TID OCH PLATS

STORTORGET HIGH COURT
Stortorget 11, plan 5 – Malmö

Tisdag 28 maj – kl 12.00 till ca 13.00.
Dörrarna öppnas och lunchwrap serveras från 11.15.

Programmet arrangeras i vår lounge med endast begränsat antal platser och visas i sin helhet på storskärm
i angränsande rum.


FINANCIAL QUICK

Snabbt och fokuserat lyfter vi frågorna på agendan här och nu.
Med högaktuella kvartalsrapporter. Med fokus på ett intressant bolag. Med kort framförhållning.
Koncentrerat. Snabbt. Tight. I vår lounge med få platser.
Som komplement till våra stora kapitalmarknadsfrukostar.
Ett nytt format. Låt oss veta om vi tänker rätt - testa oss redan 28 maj!


MONICA THOMASSON, GRUNDARE Financial Meetings Øresund och CEO Thomasson Group AB, är ciceron för dagens premiär av FINANCIAL QUICK.

CHEFREDAKTÖR ERIK OLAUSSON, nyhetsbyrån Rapidus, ställer de vassa ekonomifrågorna i anslutning till bolagspresentationen.

CEO PER SAMUELSSON presenterar Beijer Group AB - en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk som genomgått en omfattande omvandling sedan 2016. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Sedan starten 1981 har Beijer Group utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2018. I koncernen ingår affärsenheterna Beijer Electronics, Westermo och Korenix. Beijer Group är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap. 
Huvudkontoret finns i Malmö. 
beijergroup.se

SENIOR CONSULTANT NICLAS ERICSON, Thomasson Group, tidigare ledande ekonomijournalist vid bland annat Sydsvenskan, leder en snabb efterföljande diskussion med CEO, investerare och rådgivare.

AKTIEFÖRVALTAREN HENRIK NYBLOM är sedan 2 maj ansvarig för fonden Swedbank Robur Ny Teknik som är en viktig storägare i ett flertal svenska spelutvecklingsbolag och teknikbolag överlag. Henrik Nyblom har tidigare arbetat på Capeview Capital där han ansvarade för investeringar i europeiska TMT-sektorn (teknologi, media och telekom).

CARINA CENTRÉN är ny REGIONCHEF för Svenskt Näringsliv Skåne och Blekinge. Svenskt Näringsliv arbetar för att öka förståelsen för företagens verklighet och för att de får bästa möjliga villkor för att verka och skapa tillväxt. Svenska företags konkurrenskraft i en allt mer automatiserad och digitaliserad värld är en viktig framtidsfråga för Svenskt Näringsliv. 
svensktnaringsliv.se


Vi öppnar dörrarna för mingel med wrap 11.15.
Anmäl dig redan idag till ett högintressant FINANCIAL QUICK med Beijer Group AB om framtidens digitala lösningar i svensk industri.

Begränsat antal platser.

VÄLKOMMEN!


FINANCIAL MEETINGS ØRESUND

Finansiella möten med tempo för noterade Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media.

AKTIV KOMMUNIKATION ÖRESUND MED PARTNERS driver tillsammans ett helt nytt samarbete kring finansiella möten med tempo i Öresundsregionen– Financial Meetings Øresund. Tillsammans etablerar vi en finansiell mötesplats, en arena, med intressanta finansiella arrangemang för och med noterade- och icke-noterade bolag i Öresundsregionen, marknadsanalytiker, investerare och media.

Idén är tydliga kapitalmarknadsmöten som skapar skarpa marknadsförutsättningar, öppnar för nya kontakter mellan olika aktörer och som genomförs på plats i Öresundsregionen. Här erbjuds bolag möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra bolag presentera sig på arenans frukostmöten, luncher eller temadagar. Här presenteras intressanta kvartalsrapporter, nya personer, nya produkter och spännande innovationer för en intresserad och mycket kunnig publik där skarpa marknadsanalytiker ställer frågorna. Här möts konkurrenter och kollegor på samma neutrala arena. Här kan även andra finansiella möten ske.

Startmötet i Malmö blev en intensiv förmiddag på temat ”Hur ska Öresundsbolagen attrahera fler investerare?” som uppmärksammades av många och med stort intresse från både börsbolag och aktörerna kring bolagen.

ÖRESUNDSBOLAG

Idag finns ett sjuttiotal svenska börsnoterade bolag med säte i Skåne, samt närmare 200 danska noterade bolag spridda över hela Danmark. Samtliga verkar i Öresundsregionen, de flesta i storstadsområdet Köpenhamn/Malmö med en hemmamarknad motsvarande drygt tre miljoner invånare.

FÖR VEM?

Noterade skånska bolag. Icke-noterade skånska bolag med planer på börsnotering. Institutionella investerare. Riskkapitalbolag och privata investerare. Partners klienter och deras samarbetspartners. Marknadsanalytiker, ekonomijournalister samt rådgivare med särskilt intresse för Öresundsbolag.

 


KREATIV ARBETSMILJÖ KRAV FÖR TILLVÄXT?

Hur möter fastighetsbranschen den växande trenden kring kontorshotell, co-working och flexibilitet? Vilka krav kommer hyresgästerna att ställa på framtidens kontor när det gäller service, design och inredning samt miljöaspekten? Hur viktigt är kreativa arbetsmiljöer för att bidra till framgångsrika företag och tillväxt i Öresundsregionen och vilken fastighetsutveckling planeras i regionen?

Thomasson Group och Financial Meetings Øresund är våren 2019 nya stolta hyresgäster inom kontorshotellet Stortorget High Court i Malmö City! 

Välkommen till våra nya lokaler och mini-kapitalmarknadslunch om framtidens arbetsplatser, trender inom kontorsmiljö och tankar kring fastighetsexpansionen i Öresundsregionen!

20190407-highcourt3.jpg

MONICA THOMASSON, GRUNDARE Financial Meetings Øresund och CEO Thomasson Group AB, är ciceron för mini-kapitalmarknadslunchen och leder diskussionen tillsammans med SENIOR CONSULTANT NICLAS ERICSON,
Thomasson Group, tidigare ledande ekonomijournalist vid bland annat Sydsvenskan.


CEO MARIA STRINNHED, ägare och grundare av konferenskonceptet High Court deltar i diskussionen om framtidens arbetsmiljö. 2009 flyttade Hovrätten till nya lokaler tvärs över kanalen och gamla Hovrätten stod tom i några år. Efter renoveringen 2013 slog High Court upp porten och öppnade åter byggnaden för publik verksamhet där en del av Malmös kulturhistoria återupplivats. I januari 2019 expanderade verksamheten till de gamla anrika paradvåningarna på Stortorget 11 i och med öppningen av ytterligare ett kontorshotell med förstklassig service och exklusivitet. Lokalerna har varsamt renoveras för att behålla den tidstypiska andan med olika kontorslösningar samt möjlighet till
co-working och kreativa mötesplatser. 
highcourt.se

CEO SUSANNE RIKARDSSON, Fastighetsägarna Syd, diskuterar fastighetsutvecklingen i Öresundsregionen och de viktigaste möjligheter och utmaningar som väntar branschen i framtiden. Fastighetsägarna Syd har cirka 2 000 medlemmar och arbetar med opinionsbildning, medlemsservice, juridiska frågor, hyresförhandling och utbildning. I regionen ingår Skåne, Blekinge och Kronoberg län. Huvudkontoret finns i Malmö.
fastighetsagarna.se


SPIKRAK TILLVÄXT MED HJÄLP AV BÖRSEN?

Trots senaste årets finansiella och politiska turbulens har intresset för börsnoteringar varit fortsatt stort samtidigt som det gjorts flera listbyten. Men vilka är de största utmaningarna när världsekonomin skakar och osäkerheten ökar? Vilka nya krav och omvärldshändelser kan påverka intresset att gå till Börsen? Vilka är skillnaderna mellan amerikanska och svenska börser? Och hur vanligt är det att börsbolag gör hela resan från First North till Large Cap?

collage2019-1v3.jpg

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost med Nasdaq Nordic samt Beijer Ref AB och Nolato AB. Möt södra Sveriges två senaste tillskott på Stockholmsbörsens storbolagslista som båda startar sin handel på Nasdaq Large Cap den 2 januari och firar detta med oss!

Dessutom högaktuell efterföljande diskussion med CEOs, investerare och rådgivare
om framtidens möjligheter och utmaningar för börsnoteringar och listbyten i en turbulent omvärld.

CEO Thomasson Group och GRUNDARE av
Financial Meetings Øresund MONICA THOMASSON, är morgonens ciceron och programledare genom hela kapitalmarknadsfrukosten.

EKONOMISKA KOMMENTATORN CLAES HEMBERG sköter bolagsutfrågningarna och paneldiskussionen. Etter 20 år som sparekonom på Avanza Bank slutade Hemberg på banken i februari 2018 och arbetar nu som oberoende föreläsare och författare kring frågor om styrelsearbete, ekonomi och energi. Han är även styrelseledamot i stiftelsen Albright.

SENIOR VICE PRESIDENT ADAM KOSTYÀL, Listing Services Europe, presenterar Nasdaq Nordic, som är verksamheten som Nasdaq Inc. bedriver i Norden, inklusive börserna i Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm och Island. Nasdaq är världens största börsföretag och levererar handel, börsteknologi och tjänster till totalt cirka 3 900 listade bolag på sex kontinenter. Nasdaq Nordics säte finns i Stockholm.
business.nasdaq.com

CEO PER BERTLAND presenterar Beijer Ref AB som den 2 januari 2019 flyttas från Nasdaq Stockholm Mid Cap till Large Cap. Beijer Ref är en av världens största kylgrossister som förser marknaden med produkter inom kyla, luftkonditionering och värmepumpar. Beijer Ref finns representerat i cirka 40 länder runt om i världen via sina dotterbolag och drygt 400 filialer. Förutom grossistverksamhet satsar Beijer Ref även på egen tillverkning av avancerade miljövänliga kylsystem. Koncernen grundades för över 150 år sedan i Malmö, där huvudkontoret finns än i dag.
beijerref.com

CEO CHRISTER WAHLQUIST presenterar Nolato AB som 2 januari 2019 flyttas från Nasdaq Stockholm Mid Cap till Large Cap. Nolatokoncernen utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon och andra utvalda industriella sektorer. Nolato tillverkar såväl kundunika produkter som standardprodukter. Koncernen är indelad i tre kundinriktade affärsområden: Medical Solutions, Integrated Solutions och Industrials Solutions. Nolato finns representerat i Europa, Nordamerika och Asien inklusive Kina. Huvudkontoret finns i Torekov.
nolato.se


SVERIGE FORTSATT STARKT FÖR LIFE SCIENCE?

Fjolåret var ett rekordår för svenska investeringar i Life Science-branschen samtidigt som 36 bolag börsnoterades. Under 2018 har bolagsaffärerna inom branschen varit rekordmånga men kommer intresset för Life Science fortsätta vara glödhett och vilka är de stora trenderna och utmaningarna för branschen? Kommer bolagen fortsätta expandera främst via licensavtal eller får vi se nya affärslösningar? Och hur ska Öresundsregionen även i fortsättningen vara världsledande inom Life Science och skapa nya framgångsrika bolag?

collage2018-10v2.jpg

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost med tre ledande börsbolag inom Life Science samt börsdebatt om framtidens möjligheter och utmaningar för en av Öresundsregionens viktigaste tillväxtbranscher.

CEO Thomasson Group och GRUNDARE av
Financial Meetings Øresund MONICA THOMASSON, är morgonens ciceron och programledare genom hela kapitalmarknadsfrukosten.

Ekonomijournalist PONTUS HERIN, Dagens Industri, leder bolagsutfrågningarna och efterföljande paneldiskussion med CEOs, investerare och rådgivare.

CEO GÖRAN FORSBERG presenterar Cantargia AB som specialiserar sig på antikroppsbaserad cancerterapi. Cantargias målsättning är att utveckla ett nytt läkemedel som kan bli en viktig del av framtidens cancerbehandling. Den patenterade antikroppsbehandlingen CAN04 är dubbelverkande och bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom blockering av signaler som driver tumörtillväxt.Huvudkontoret finns i Lund.  
Cantargia är sedan 25 september 2018 noterat på Nasdaq Stockholm.
cantargia.com

CEO ANKI MALMBORG HAGER presenterar SenzaGen AB som gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om kemikalier vi kommer i kontakt med i vardagen är allergiframkallande. SenzaGens patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder och säljs i egen regi i Sverige samt genom partners i flera andra länder. Huvudkontoret finns i Lund med dotterbolag i Delaware, USA. Senzagen är sedan 21 september 2017 listat på Nasdaq First North.
senzagen.com

CEO MATS GRAHN presenterar Immunovia AB. Diagnostikföretagets strategi är att analysera informationen som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias vision är att avsevärt förbättra överlevnaden hos cancerpatienter, utöka möjligheterna till behandlingsval och höja livskvaliteten för såväl patienter som deras familjer. Huvudkontoret finns i Lund. Immunovia är sedan 3 april 2018 noterat på Nasdaq Stockholm.
immunovia.com

CEO PEDER HASSLEV, sedan 2017 ansvarig för statens nya riskkapitalbolag Saminvest AB som bildades i juli 2016 efter beslut i riksdagen. Saminvest investerar indirekt i tillväxtbolag genom privat förvaltade fonder. December 2017 etablerade Saminvest en ny Venture Capital-fond inom Life Science med Hadean Capital.

Managing Partner och medgrundare PETER BENSON, Köpenhamnsbaserade Sunstone Life Science Ventures, med 25 års erfarenhet inom branschen. Sunstone Life Science Vetures är ett ledande venture capital-bolag som fokuserar på investeringar i Life Science-bolag som Alligator Bioscience, Arcoma och Ascelia Pharma.

CEO PETTER HARTMAN, Medicon Valley Alliance, en icke vinstdrivande medlemsorganisation som arbetar för att främja nätverk och kompetensutveckling för Life Science-bolagen samt universitet och sjukhus i Öresundsregionen. Medicon Valley Alliance arbetar även för att stärka villkoren för forskning och utveckling i regionen.


5 ÅR MED
FINANCIAL MEETINGS ØRESUND!

FREDAG 4 MAJ I MALMÖ

I Malmö i slutet av april 2013 startade Financial Meetings Øresund med Wihlborgs som
finansmötesplatsens allra första partner redan från start!

Fem år senare, den 1 maj 2018, sker ett VD-skifte i Öresundsregionens ledande fastighetsbolag när projekt- och utvecklingschef Ulrika Hallengren tar över efter Anders Jarl, som går vidare till den nya rollen arbetande styrelseordförande i Wihlborgs.

VD ULRIKA HALLENGREN,
VILKEN PLAN HAR DU FÖR WIHLBORGS?

Vilka planer har Ulrika Hallengren som ny VD för Wihlborgs och hur ser hon på fastighetsmarknadens utveckling i Öresundsregionen? Hur länge håller det nuvarande stora intresset att investera i fastigheter i Skåne och Köpenhamn samt byggboomen i Malmö och Lund i sig? Finns det risk för bakslag? Vilka nya infrastruktursatsningar krävs i Öresundsregionen och hur blir Anders Jarls nya roll i Wihlborgs?

banner0419_2.png

Välkommen till Financial Meetings Øresunds minifirande av fem år som Öresundsregionens ledande finansmötesplats tillsammans med våra partners och supporters

PONTUS HERIN, ekonomijournalist Dagens Industri, leder bolagsutfrågningen.

MONICA THOMASSON, VD Thomasson Group och grundare av Financial Meetings Øresund, är jubileumsfirandets värd tillsammans med medgrundare NICLAS ERICSON.

Tillträdande CEO ULRIKA HALLENGREN, utfrågas om framtiden för Wihlborgs Fastigheter AB (publ) tillsammans med tillträdande arbetande styrelseordförande ANDERS JARL. Wihlborgs fokus är kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 38,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,7 Mdkr.
Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.
wihlborgs.se


LYCKAD BÖRSDEBUT MED MAXAD IPO?

Marknaden för börsintroduktioner är fortsatt stark och senaste året har flera Öresundsbolag noterats. Men vad krävs för en lyckad börsintroduktion? När är det rätt tidpunkt för introduktion och vad avgör val av noteringsplats? Hur når man framgångsrikt ut till investerare, analytiker och media och hur lever börsbolaget upp till det man förutsatt i prospektet? Och vilken påverkan kommer senaste tidens börsturbulens
att ha på noteringsklimatet?

ONSDAG 28 FEBRUARI
ENTRÉ, FREDSGATAN 12 I MALMÖ

 

CHEFREDAKTÖR ERIK OLAUSSON, nyhetsbyrån Rapidus, är dagens moderator som leder paneldiskussionen med CEOs, analytiker, investerare och rådgivare.

FASTIGHETSANALYTIKER ALBIN SANDBERG, Handelsbanken, och CHEFSANALYTIKER ALF RIPLE, Västra Hamnen Corporate Finance ställer bolagsfrågorna.

MONICA THOMASSON, CEO Thomasson Group och GRUNDARE av Financial Meetings Øresund,
är morgonens ciceron och programledare.

 

 

TRIANON - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2017

28 februari kl 7.30 publicerar Fastighets AB Trianon (publ) bokslutskommuniké för 2017.
I anslutning till bokslutskommunikéns offentliggörande presenteras bolagets verksamhet samt kommenterasn hela 12-månadersperioden 2017 med fjärde kvartalets höjdpunkter.

Detta är den alla första bokslutskommunikén som presenteras vid Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukostar – välkommen att följa den på plats eller via skärm:

LIVESÄNDNING 

 

 

ZAPLOX – MOBIL NYCKELTJÄNST FÖR HOTELL

magnus_zaplox_presenter2.jpg

CEO MAGNUS FRIBERG presenterar Zaplox AB. Zaplox är en marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden, en marknad som omsätter ca 450 miljarder dollar årligen. Zaplox erbjuder hotellbranschen en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp för att hantera en mobil gästresa. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom in- och utcheckning för gästen samt en rumsnyckel direkt till gästens mobiltelefon. Systemet sparar tid och resurser samt ger hotellet möjligheter att generera merförsäljning. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North sedan juni 2017.
zaplox.com

 

TRIANON – ENTREPRENÖR I FASTIGHETER

olof_trianon_presenter2.jpg

CEO OLOF ANDERSSON tillsammans med CFO MARI-LOUISE HEDBYS presenterar Fastighets AB Trianon (publ) som är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 44 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på cirka 4,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier sedan juni 2017.
trianon.se


Dessutom högintressant paneldiskussion om hur man genomför en lyckad börsnotering
tillsammans med morgonens gäster:

PARTNER Audit & Assurance och STYRELSELEDAMOT
THERESE KJELLBERG, Deloitte Sverige, med mångårig erfarenhet av rådgivning kring börsförberedelser och börsintroduktioner.

PARTNER JAN DAHLQVIST, Köpenhamnsbaserade Private Equity-bolaget Polaris, vars strategi är att investera i medelstora danska och svenska bolag. Polaris har investerat i 36 portföljbolag och gjort 24 exits sedan 1998.

INVESTMENT MANAGER PER HEANDER, Almi Invest, Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag med drygt 400 bolag i olika branscher i portföljen som nyligen börsnoterade Acconeer AB.

PORTFOLIO MANAGER CARL ARMFELT, Swedbank Robur, är en av de senaste årens framgångsrikaste fondförvaltare med ansvar för Swedbank Roburs fonder Småbolagsfond Norden och Ny teknik samt Swedbank Robur Microcap
– en specialfond med fokus på mindre nordiska bolag med en hög grad av affärsinnovation.PREMIÄR FÖR
NASDAQ STOCKHOLM NOTERING I MALMÖ

Acconeer AB (publ) blir det första bolaget någonsin som officiellt noteras utanför Stockholmsbörsens huvudkontor. Noteringsbeslutet fattades idag och platsen för premiären blir Malmö! Lundabolaget listas på Nasdaq First North. Listningssceremonin och starten av handeln i Acconeer-aktien sker under Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost ”Fortsatt börsfest eller risk för bakslag?”
den 11 december på Malmö Live.


FORTSATT BÖRSFEST ELLER RISK FÖR BAKSLAG?

Hur länge håller högkonjunkturen och den starka börsutvecklingen i sig?
Vilka är riskerna som kan utlösa ett globalt börsras? Hur kommer den ekonomiska och politiska agendan i Sverige och internationellt under 2018 att påverka näringslivet i Öresundsregionen och regionens börsbolag? Och fortsätter det goda affärsklimatet för börsintroduktioner och företagsaffärer även nästa år?

MÅNDAG 11 DECEMBER
CLARION HOTEL & CONGRESS MALMÖ LIVE

collage5.jpg

Se bildspel från dagens kapitalmarknadsfrukost

Ekonomijournalist PONTUS HERIN, Dagens Industri, leder bolagsutfrågningen och paneldiskussionen
med CEOs, analytiker, investerare och rådgivare.

CEO Thomasson Group och GRUNDARE av Financial Meetings Øresund MONICA THOMASSON, är morgonens
ciceron och programledare genom hela kapitalmarknadsfrukosten.

CEO LARS LINDELL och MEDGRUNDARE MIKAEL EGARD presenterar Acconeer AB som preliminärt noteras på Nasdaq First North 11 december 2017. Snabbväxande Acconeer är ett halvledarbolag med rötter i forskningen kring nanoelektronik vid Lunds Tekniska Högskola. Acconeer knoppades av från LTH 2011 och har därefter haft en framgångsrik och spännande resa till den nu förestående noteringen på Nasdaq First North. Acconeer har utvecklat en ny typ av mindre, mer strömsnål och vid avståndsbedömning mer exakt radarsensor jämfört med vad som i övrigt finns på marknaden. Sensorn kan även användas för geststyrning, materialkarakterisering och kamerastödda applikationer i ett stort antal produkter som robotar, drönare, mobiltelefoner samt inom motion och hälsa och fordonsindustrin.
Acconeer har ett trettiotal anställda och konsulter. Huvudkontoret finns i Lund.
www.acconeer.com

Dessutom högintressant paneldiskussion om framtiden för börsen, konjunkturen
och nynoteringar 2018 tillsammans med:

CHEFSANALYTIKER och makroekonom ANDREAS WALLSTRÖM, Nordea, som i somras presenterade den uppmärksammande rapporten ”Myten om bostadsbristen”.

CHEFSSTRATEG och makroanalytiker CLAES MÅHLÉN, Handelsbanken Capital Markets.

NOTERINGSANSVARIG NICLAS HOLMBERG, Nasdaq Stockholm.

CEO BENGT ADOLFSSON, BGA Invest, ett investmentbolag med säte i Lund som investerat i ett flertal regionala bolag som Acconeer och Watersprint.

CEO LARS LINDELL, Acconeer AB.


SVENSKA SPELUNDRET

Den svenska spelutvecklingsbranschen växer så det knakar och har snabbt skapat flera världsledande företag och storaffärer. Samtidigt har branschen blivit högintressant för både institutionella och privata investerare. Vilka är branschtrenderna och vad blir nästa globala storsäljare? Hur ska nya spelutvecklingsbolag attrahera investerare och vilka är mest intressanta att investera i? Och hur ska Sverige och Öresundsregionen behålla sin ledande position på världsmarknaden?

TORSDAG 18 MAJ
SLAGTHUSET – MALMÖ

MONICA THOMASSON, CEO för Thomasson Group och grundare av Financial Meetings Øresund, är morgonens programledare som håller ihop dagens tema och guidar genom hela kapitalmarknadsfrukosten.

Ekonomijournalist PONTUS HERIN, EFN, leder bolagsutfrågningarna och efterföljande paneldiskussion med CEOs, investerare och rådgivare tillsammans med dagens sidekick JOHANNA NYLANDER, ansvarig samhällsfrågor Dataspelsbranschen.

Senior Partner MARTIN WALFISZ presenterar Nordisk Film Games – mediekoncernen Egmonts affärsenhet som investerar i nordiska spelutvecklare. Martin Walfisz är även grundare till framgångsrika spelutvecklingsbolaget Massive Entertainment.
www.nordiskfilmgames.com

Head of Investment Banking LARS-ERIK SJÖBERG och TMT-ansvarige THOMAS BAEKKEVOLD presenterar Carnegie Investment Bank AB – en oberoende nordisk investmentbank med huvudkontor i Stockholm och kontor i hela Norden samt i London, New York och Luxemburg. Carnegie är ledande inom rådgivning till ägare och bolag inom spelbolagssektorn.
www.carnegie.se

CEO ERIK ROBERTSON presenterar Nordic Game Resources som arbetar med kompetensutveckling, kompetensförsörjning, affärsutveckling, finansiering och infrastruktur för spelutvecklingsindustrin. Deras Nordic Game-konferens i Malmö är sedan 2004 ett av de ledande spelevenemangen i Europa.
www.nordicgame.com
 

Bolagspresentationerna följs av paneldiskussion med bland annat:

Techansvarig THOMAS BAEKKEVOLD vid Carnegie Investment Bank AB.

CEO och grundare THOMAS GRIP från spelutvecklingsbolaget Frictional Games AB. Helsingborgsbolaget har bland annat utvecklat storsäljande skräckspelet Soma.

CEO och grundare ANDREAS JOHNSSON från spelutvecklingsbolaget Tarsier Studios. Malmöföretaget lanserar i år spelen Little Nightmares och Statik.

Investment Manager JENNY STRÖMBERG från Almi Invest, som senaste åren investerat i ett flertal svenska spelutvecklingsbolag som Forgotten Key och Like A Boss Games.


REVANSCH FÖR BIOTECH

Bioteknikbolagen har gått starkt på börserna senaste året samtidigt som antalet börsnoteringar inom branschen är på rekordnivåer. Vilken forskningsverksamhet och marknadssatsningar bedrivs hos bolagen? Hur ska bioteknikbranschen och Medicon Village fortsätta växa framgångsrikt och attrahera nya bolag och investerare? Finns det risk för bakslag för branschen och hur ser framtiden ut för framtida börsnoteringar?

TORSDAG 6 APRIL
MEDICON VILLAGE – LUND

Ekonomijournalist, PONTUS HERIN leder bolagsutfrågningarna och efterföljande paneldiskussion med CEOs,
investerare och rådgivare.

CEO BJÖRN ODLANDER, grundare av HealthCap AB - ett av Europas största venture capital-bolag inom Life Science – intervjuas om framtiden för bioteknikbranschen från ett investerarperspektiv och deltar i paneldiskussionen.

CEO EBBA FÅHRAEUS, SmiLe Incubator, intervjuas om hur företagsinkubatorn på Medicon Village hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer.

CEO PER NORLÉN presenterar Alligator Bioscience AB – ett forskningsbaserat bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar. Alligator är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier. Huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund.
Alligator är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.alligatorbioscience.se

CEO MICHAEL OREDSSON presenterar BioInvent AB - ett forskningsbaserat bioteknikbolag inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande kliniska program är BI-1206 för non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi samt samarbete med Oncurious om utveckling av TB-403 mot medulloblastom. BioInvent har även en preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar samt samarbeten med ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret finns i Lund. BioInvent är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.bioinvent.se

CEO MATS GRAHN presenterar Immunovia AB. Diagnostikföretagets strategi är att analysera informationen som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias vision är att avsevärt förbättra överlevnaden hos cancerpatienter, utöka möjligheterna till behandlingsval och höja livskvaliteten för såväl patienter som deras familjer. Bolagets första produkt, nu på väg mot marknaden, är ett test för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund. Immunovia är listat på Nasdaq First North.
www.immunovia.com


VINN ELLER FÖRSVINN MED VINST I VÄLFÄRDEN?

Bildspel från Financial Meetings Øresund 14/12
"Vinn eller försvinn med vinst i välfärden?"

Hur påverkar en vinstbegränsning de privata välfärdsbolagen? Hur kommer investeringsviljan i välfärdssektorn och framtida börsnoteringar att påverkas? Och vilka tjänster från de privata välfärdsbolagen kommer näringslivet, de offentliga aktörerna och medborgarna att efterfråga i framtiden?

Välkommen till årets sista kapitalmarknadsfrukost med Financial Meetings Øresund om höstens hetaste politiska fråga, som här diskuteras tillsammans med regeringens utredare av vinster i välfärden, branschrepresentanter och investerare.

Regeringens utredare av vinster i välfärden ILMAR REEPALU (S) presenterar och utfrågas om sitt nyligen offentliggjorda delbetänkande Ordning och reda i välfärden.

ilmar-reepalu.jpg

Ekonomijournalist, PONTUS HERIN, leder utfrågningen om Välfärdsutredningen samt leder därefter paneldiskussionen
med Ilmar Reepalu och gäster:

Investerare RUNE ANDERSSON, ordförande Mellby Gård

Head of Corporate Communications STEFAN STERN, Investor

VD Berga Läkarhus AB i Helsingborg JAAN TIMOLEON, ordförande Vårdföretagarnas Branschråd i Skåne

Head of European Surveillance JOAKIM STRID, Nasdaq


HUR SMART KAN EN STAD BLI?

Smarta städer uppförda med nya material och senaste digital teknik ses som en lösning på den snabba urbaniseringens utmaningar. Vad är en smart stad och hur smart kan en stad bli med nya innovationer? Vilka nya smarta material och metoder kommer att användas i framtiden för att skapa den perfekta arbetsplatsen?

Hur kan politikerna och fastighets- och byggbolagen tillsammans lösa bostadsbristen samtidigt som ett hållbart samhälle skapas? Och hur ska framtidens bostads- och byggprojekt finansieras?

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost med två ledande börsbolag inom inrednings- och fastighetsbranschen samt diskussion om den snabba urbaniseringens utmaningar och hur nya material och ny teknik kan bidra till att skapa hållbara städer med bästa möjliga arbets- och boendemiljö.

FREDAG 7 OKTOBER
 

Ekonomijournalist, PONTUS HERIN, tidigare Dagens Industri/Veckans Affärer, Ekonomi och Finansnyheterna, leder bolagsutfrågningarna och diskussionen med CEOs, investerare och rådgivare. 


ANNA FELLÄNDER, tidigare digitaliserings- och framtidsekonom samt chefsekonom i Swedbank, bland annat ledamot i regeringens digitaliseringskommission, utfrågas om hur digitaliseringen påverkar bostads- och fastighetsmarknaden
och hur Sverige möter efterfrågan. 


CEO PER JOHANSSON presenterar Brinova Fastigheter AB - ett nyetablerat fastighetsbolag med fokus på fastighetsutveckling i södra Sverige. Affärsidén är att skapa hög avkastning genom attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler för offentlig sektor och näringslivet. Brinova Fastigheter är verksamt främst inom bostäder och samhällsfastigheter. Beståndet uppgår till 45 fastigheter om totalt cirka 136 000 kvm och ett marknadsvärde på cirka 1,7 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Ängelholm. Brinova noteras på Nasdaq First North Premier den 30 september 2016.
www.brinova.se


CEO FREDRIK ASPLUND presenterar noterade Lammhults Design Group AB. Verksamheterna är organiserade i två affärsområden: Office & Home Interiors som utvecklar, producerar och marknadsför möbler och inredningar för främst offentliga miljöer men även för hemmiljöer samt Public Interiors som utvecklar, marknadsför och säljer inredningar och produktlösningar för framför allt bibliotek. Koncernens bolag är huvudsakligen verksamma på marknader i norra Europa. Huvudkontoret finns i Lammhult i Småland. Lammhults Design Group är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.
www.lammhultsdesigngroup.com


Bolagspresentationerna följs av en paneldiskussion med Brinovas och Lammhults Design Groups CEOs tillsammans med: 

CLAUDIA WÖRMANN, boendeekonom SBAB Bank och talesperson i frågor om bostadsmarknad, boende och boendeekonomi.

ANDREAS WALLSTRÖM, chefsanalytiker Nordea och en av finansmarknadens mest erfarna analytiker av svenska bostads- och fastighetsmarknaden.

RASMUS LING (MP), riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson med engagemang i bostadspolitiken, ledamot i skatteutskottet, finansutskottet och civilutskottet med särskilt intresse för regeringens bostadspolitik och hur Sverige ska möta den snabba urbaniseringens utmaningar.

MÄRTA STENEVI (MP), Malmös nya byggkommunalråd med ansvar för att förvalta och utveckla stadsbyggnaden och servicen i en landets snabbast växande städer.

MARTIN GÜLL, digitaliseringsdirektör Helsingborgs stad och drivande kraft till att Helsingborg utnämndes till Sveriges IT-kommun 2015.

JONAS MALMLUND, partner och ansvarig för Strategy & Operations Deloitte med mångårig erfarenhet av digitaliseringsprocesser, IT, telekom och media.


LÄGE FÖR EN GEMENSAM BÖRS?

Bildspel från Financial Meetings Øresund 29/2
"Läge för en gemensam börs?"

Köpenhamnsbörsen var en av världens starkaste börser ifjol och allt fler danska storbolag noteras medan många småbolag väljer att noteras utomlands – vad beror detta på? Vad avgör för bolagen, ägarna och investerarna vid val av börs? Är en gemensam nordisk börs eller en dansk-svensk Öresundsbörs framtiden? Hur ser framtiden ut för nyintroduktioner i Danmark och Sverige? Och hur påverkas de danska och svenska börsbolagen av gränskontrollerna i Öresundsregionen och regionsamarbetet Greater Copenhagen?

MÅNDAG 29 FEBRUARI
 

Ekonomijournalist PONTUS HERIN, EFN, leder bolagsutfrågningarna och paneldiskussionen
med CEOs, investerare och rådgivare.

CEO ALEX HAAHR GOULIAEV presenterar Nuevolution AB (publ), ett bioteknikföretag som med sin egenskapade plattform Chemetics reducerar forskningskostnaden för sina, och sina partners, forskningsprogram. Inom cancer och inflammation utvecklar Nuevolution sin egen pipeline av produkter. Bland partnerna återfinns globala läkemedelsjättar som Novartis, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson samt världsledande forskningsinstitutioner som Cancer Research Technology och The Institute of Cancer Research. Huvudkontoret finns i Köpenhamn. Nuevolution AB (publ) är sedan 17 december 2015 listat på Nasdaq First North Premier.
www.nuevolution.com

Bolagspresentationen följs av en paneldiskussion med Nuevolutions CEO tillsammans med:

CEO BJØRN SIBBERN, Nasdaq Copenhagen
Noteringsansvarig HÅKAN SJÖGREN, Nasdaq Stockholm
Co-Head CHRISTAN LINDHOLM, Danske Bank Corporate Finance
CEO JOHAN WESSMAN, Øresundsinstituttet
Börsreporter LASSE LADEFOGED, Dagbladet Børsen


MERA MÅNGFALD BÄTTRE FÖR AFFÄRERNA?

Klarar marknaden att påvisa och värdera effekter av mångfaldssatsningar? Är det möjligt för näringsliv och investerare att tjäna pengar på mångfald? Eller väger rättvisefrågor och samhällets ansvar tyngre
än lönsamhet och tillväxt?

Vilka utmaningar och möjligheter ser näringslivet, de offentliga aktörerna och investerarna med den ökande invandringen efter flyktingkatastroferna? Hur ska börsföretagen bättre ta till vara den kompetens och de möjligheter som invandrarna erbjuder samt öka mångfalden i sina styrelser?

Financial Meetings Øresunds höstfrukost på Malmö Live med Region Skåne och ASSA ABLOY samt diskussion om hur Öresundsregionens ledande företrädare inom politik och näringsliv gemensamt kan tillvarata de möjligheter som invandringen erbjuder.

MÅNDAG 12 OKTOBER – KL 8 TILL 10.
CLARION HOTEL & CONGRESS MALMÖ LIVE, 
RESTAURANG EATERY SOCIAL TAQUERIA, 
DAG HAMMARSKJÖLDS TORG 2, MALMÖ.

 

Ekonomijournalist PONTUS HERIN, tidigare Veckans Affärer och Dagens Industri, leder bolagsutfrågningarna och diskussionen med CEOs, politiker, investerare och rådgivare. Pontus Herin är även författare och bloggar om mångfald. 

Regionrådet och regionstyrelsens vice ordförande MÄRTA STENEVI presenterar Region Skåne, som ansvarar för vården i Skåne och regionens utveckling av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. I Region Skånes utvecklingsstrategi "Det öppna Skåne 2030" betonas att Skåne har goda förutsättningar att bli en stark hållbar tillväxtmotor med bra internationellt anseende. Skåne är en kreativ mötesplats för människor med olika bakgrund och kompetens, vilket skapar nya idéer och lösningar. Skåne har också en ung, varierad befolkning med hög utbildningsnivå och en stark innovationskraft. Detta sociala, entreprenöriella och kulturella kunskapskapital är en stark plattform för hållbar inkluderande tillväxt och utveckling i Skåne. 
www.skane.se

Vice President MARIA BERGVING, ASSA ABLOY Entrance Systems, presenterar Assa Abloykoncernen – idag världens största globala leverantör av intelligenta lås- och säkerhetslösningar. Assa Abloy har ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Koncernen har en årsomsättning på närmare 57 miljarder kronor och cirka 43 000 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och koncernen är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsen Large Cap. 

Divisionen ASSA ABLOY Entrance Systems med säte i Skåne är en världsledande leverantör av automatiska entrélösningar. Produktsortimentet som säljs under varumärkena Besam, Crawford, Megadoor och Albany inkluderar bland annat automatiska dörrar och portar samt ett omfattande serviceprogram. ASSA ABLOY Entrance Systems har cirka 10 000 anställda i hela världen. Västeuropa står för hälften av omsättningen och USA är den största enskilda marknaden. 
www.assaabloy.com
www.assaabloyentrance.com


Bolagspresentationerna följs av en paneldiskussion med MÄRTA STENEVI och MARIA BERGVING tillsammans med: 
Kommunstyrelsens ordförande KATRIN STJERNFELD JAMMEH (S), Malmö stad
CEO FREDRICK RYBARCZYK, grundare av Stickybit AB
SASJA BESLIK, chef för ansvarsfulla investeringar inom Nordeakoncernen, tidigare CEO Nordea Fonder
Hållbarhetschef EMMA IHRE, Mannheimer Swartling, tidigare Finansdepartementets ansvarig för hållbart företagande
Portfolio manager ANETTE ANDERSSON, SEB Wealth Management

 

FORTSATT RUSNING TILL BÖRSEN ELLER NY NOTERINGSTORKA?

Bildspel från Financial Meetings Øresund 4/5
– Fortsatt rusning till Börsen eller ny noteringstorka?

Hur har det gått för senaste årets skånska börsnykomlingar och vilka är deras framtidsplaner för fortsatt expansion? Kommer vågen av nynoteringar att hålla i sig även närmaste året eller drabbas Börsen åter av noteringstorka? Vilka bolag står närmast på tur att kliva in på Börsen och vilka risker och möjligheter ser investerarna på aktiemarknaden?

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost på Malmö Live Top Floor med två skånska börsnykomlingar samt paneldiskussion om framtiden för regionens senaste börsbolag och kommande nyintroduktioner.

MÅNDAG 4 MAJ – KL 8 TILL 10.
CLARION HOTEL & CONGRESS MALMÖ LIVE, SKYBAR VÅN 25,
DAG HAMMARSKJÖLDS TORG 2, MALMÖ.

 

Ekonomijournalist GUNNAR WREDE, Dagens Industri, leder bolagsutfrågningarna och paneldiskussionen med CEOs, investerare och rådgivare. 

CEO HÅKAN JEPPSSON presenterar Inwido AB, Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Inwido utvecklar, tillverkar och säljer träfönster, aluminiumbeklädda träfönster och dörrar till konsumenter, snickare, återförsäljare, byggbolag och husfabriker. Inwido har cirka 3 300 anställda och huvudsakliga marknader är Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Österrike och Irland. Huvudkontoret finns i Malmö. Inwido är sedan 26 september 2014 noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
www.inwido.com 

CEO MAGNUS WELANDER presenterar Thule Group AB. Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder företaget bland annat utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral för mobiltelefoner och annan digital utrustning. Thule Groups produkter säljs på 136 marknader runt om i världen. Huvudkontoret finns i Malmö. Thule Group är sedan 26 november 2014 noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
www.thulegroup.com 


Bolagspresentationerna följs av en paneldiskussion med Inwidos och Thule Groups CEOs tillsammans med: 

Styrelseordförande RUNE ANDERSSON, Mellby Gård AB

Noteringschef ADAM KOSTYAL, Nasdaq

Analyschef ANDERS ROSLUND, Swedbank Markets

Regionchef INGRID JÖNSSON, SEB

 

VEM BETALAR FÖR INFRASTRUKTUREN?

Bildspel från Financial Meetings Øresund 27/2 – Vem betalar för infrastrukturen?

Hur ska de närmste årens storinvesteringar i Öresundsregionens infrastruktur finansieras? Är offentlig-privat samverkan framtidens modell? Vilka utbyggnadsplaner har bygg- och anläggningsbranschen och vilka visioner har regeringen för Öresundsregionen?

Financial Meetings Øresunds första kapitalmarknadsfrukost för året inleds med besök av Sveriges infrastrukturminister. Landets ledande bygg- och infrastrukturbolag Skanska och Sweco presenteras, därefter efterföljande diskussion om hur Öresundsregionens infrastruktursatsningar ska finansieras.

 

Publicisten JAN WIFSTRAND och PONTUS HERIN, tidigare Veckans
Affärer, ställer frågorna. 

Infrastrukturminister ANNA JOHANSSON 

VD PIERRE OLOFSSON, Skanska Sweden AB

Area Manager STEFAN GUSTAFSSON, Sweco Civil AB

Vice President External Relations
HENRIK PETER JØRGENSEN,
Københavns Lufthavne A/S - Copenhagen Airport

Strategic Project Advisor PIA KINHULT, European Spallation Source ESS AB

Head of Venture Captial & Infrastructure Investments
ROGER JOHANSON,
Skandia Life Insurance Company Ltd

Senior Portfolio Manager Real Estate
KLAS ÅKERBÄCK, Tredje AP-fonden

Partner JAN KANSMARK, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

FREDAG 27 FEBRUARI – KL 8.00 TILL CIRKA 10.00
AKVARIET, DOCKPLATSEN 12 I MALMÖ.

 

FÖRETAGET PÅ BÖRSEN

Heldagsutbildning för finansmarknadens aktörer, rådgivare och bolagsledningar i Öresundsregionen som funderar på notering, bolag som nyligen noterats eller bolag som vill uppdatera kunskaperna om regelverk och offentlighet för noterade bolag.

 

TID
Tisdag 11 nov 2014 – klockan 8.00 till ca 16.15

PLATS
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Södergatan 22 i Malmö

PRIS
2 800 kr exkl moms

PROGRAM
Cirkatider


REGISTRERING – KAFFE MED FRALLA

8.00–8.30


BÖRSENS ROLL & MÖJLIGHETER

Håkan Sjögren och Marie Parck, noteringsansvariga NASDAQ OMX.

BÖRSENS REGELVERK

Karin Ydén, Bolagsövervakningen, NASDAQ OMX.

NOTERINGSPROCESSEN

  • Förberedelser

  • Due diligence och verifiering

  • Prospekt

Hans Petersson och Madeleine Rydberger, advokater och partners, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

BÖRSPREVISION

  • Styrning, planering, kontroll och uppföljning

  • Extern informationsgivning

  • Finansiell ställning och utveckling

Thomas Strömberg, auktoriserad revisor och partner, Deloitte.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH STYRELSENS ANSVAR

Deloitte och Mannheimer Swartling.

8.30–12.00


12.00–13.00


LUNCH

Samtal med CEO Håkan Jeppsson, Inwido, som nyligen noterats på NASDAQ OMX. Ekonomijournalist Gunnar Wrede från Dagens Industri ställer frågorna.


13.00–16.15

BÖRSEN JUST NU

Håkan Sjögren och Marie Parck, noteringsansvariga NASDAQ OMX.

VAD KAN BÖRSEN ERBJUDA FÖRUTOM NOTERINGAR?

Maria Larfeldt, Corporate Solutions, NASDAQ OMX.

BÖRSREGLERNA KRING OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Karin Ydén, Bolagsövervakningen, NASDAQ OMX.

FIRST NORTH BOND MARKET

Fredrik von Platen, ansvarig First North Bond Market, NASDAQ OMX.

HUR BEVAKAR MEDIA BÖRSBOLAGEN?

Niclas Ericson, Senior Consultant, Aktiv Kommunikation Öresund.

HUR ORGANISERAS BÖRSBOLAGETS KOMMUNIKATION?

Monica Thomasson, VD, Aktiv Kommunikation Öresund.
Marielle Noble, kommunikations- och marknadsstrateg och tidigare ansvarig för Investor Relations vid börsbolagen AudioDev, PartnerTech och Duni.

VAD STYR BÖRSKURSEN?

Fristående börsanalytiker Anders Haskel, tidigare kapitalförvaltare och börskrönikör i bla Veckans Affärer.

 

FINNS DET EN FRAMTID FÖR IDEON?

Bildspel från Financial Meetings Øresund 25/8 – Finns det en framtid för Ideon?

Hur ska Ideon möta den allt tuffare konkurrensen från övriga forskningsbyar runt om i världen? Vilka investeringar krävs i forskningsbyn för att Ideon även i framtiden ska ligga i framkant som kreativ och innovativ forsknings- och företagsmiljö? Och hur ska fler kapitalstarka investerare attraheras att investera i Ideons tillväxtbolag?

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost med tre skånska börsbolag med rötter på Ideon samt paneldiskussion om framtidens utmaningar för Ideon och dess företag.

MÅNDAG 25 AUGUSTI – KL 8 TILL 10. 
ELITE HOTEL IDEON, IDEON GATEWAY, SCHEELEVÄGEN 27 I LUND. 

 

Analytiker JOHAN UNNERUS, Swedbank, och ekonomireporter PONTUS HERIN, tidigare Veckans Affärer, leder bolagsutfrågningarna och paneldiskussionen med CEOs, investerare och rådgivare. 

CEO SARAH FREDRIKSSON presenterar och kommenterar listade bioteknikföretaget Genovis delårsrapport för januari – juni 2014 med höjdpunkter från Q2. Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till läkemedelsindustrin och medicinteknik. Genovis AB utvecklar och säljer unika enzym för kvalitetskontroll av biologiska läkemedel medan dotterbolaget GeccoDots AB utnyttjar nanoteknik för tillverkning av en ny typ av kontrastmedel inom medicinsk avbildning. Huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund. Genovis är listat på Nasdaq OMX First North. 
www.genovis.com 

CEO PETER NÄHLSTEDT presenterar noterade bioteknikföretaget Probi vars affärsidé är att utveckla och sälja probiotika med väldokumenterade hälsoeffekter. Probis kunder är ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag på den globala marknaden för hälsoprodukter. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund. Probi är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. 
www.probi.se 

CEO ANDERS JARL presenterar noterade Wihlborgs – ägare av hela Ideon, delägare i MAX IV och den ledande kommersiella fastighetsaktören i Öresundsregionen med ett fastighetsvärde om 23 miljarder kronor. Wihlborgs presenterar även sina utvecklingsplaner för Ideonområdet under närmaste åren. Huvudkontoret finns i Malmö. Wihlborgs är noterat på Nasdaq OMX Nordic Mid Cap. 
www.wihlborgs.se 
 

Bolagspresentationerna följs av en diskussion med Genovis och Wihlborgs CEOs tillsammans med:

Noteringschef ADAM KOSTYAL, Nasdaq OMX.
Investeringsansvarig NICHOLAS JACOBSSON, Industrifonden i Skåne.
Prorektor EVA WIBERG, Lunds universitet.

 

FÖRVÄRVA ELLER VÄXA AV EGEN KRAFT?

Bildspel från Financial Meetings Øresund 12/3 – Förvärva eller växa av egen kraft?

Varför väljer vissa bolag att främst växa organiskt medan andra aktivt förvärvar andra bolag för att växa på nya marknader? Hur har bolag som valt de olika strategierna lyckats? Och hur ser marknaden för företagstransaktioner ut under 2014?

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost med två skånska börsbolag samt paneldiskussion om drivkraften bakom strategierna – växa organiskt, genom förvärv eller både och?

ONSDAG 12 MARS – KL 8 TILL 10. 
ÅRSTIDERNA BY THE SEA, DOCKGATAN 1 I MALMÖ. 
 

Ekonomireporter PONTUS HERIN, tidigare VECKANS AFFÄRER, leder bolagsutfrågningar samt paneldiskussion med bolagsrepresentanter, investerare och rådgivare. 

CEO LEIF THORWALDSSON, presenterar PartnerTech AB, en global industripartner som utvecklar och tillverkar avancerade produkter i samarbete med ledande b-2-b företag. PartnerTech är verksamt inom marknadsområdena Informationsteknologi, Industri, Miljöteknik, Medicinsk teknik och instrument, Försvar & Marin samt Sälj- och betalningslösningar. Koncernen har cirka 1 400 anställda i Sverige, Norge, Finland, Polen, Storbritannien, USA och Kina och en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Malmö. PartnerTech är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. 

CEO PER BERTLAND, presenterar G & L Beijer AB, en teknikinriktad handelskoncern inom kyla och luftkonditionering. Den operativa verksamheten bedrivs inom Beijer Ref med de tre affärsområdena Grossistverksamhet, Luftkonditionering och Tillverkande bolag. G & L Beijer är verksamt i ett 20-tal länder i Europa samt i Thailand, Sydafrika, Namibia, Mocambique och Botswana. Koncernen har cirka 2 200 anställda och en omsättning på cirka 6,8 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Malmö. G & L Beijer är noterat på Nasdaq OMX Nordic Mid Cap. 
 

Presentationerna följs av en paneldiskussion med PartnerTechs och G & L Beijers CEOs tillsammans med:

CEO PETER BRANNER, SEB Investment Management AB, en av Sveriges största kapitalförvaltare på Stockholmsbörsen med en betydande ägarandel i ett stort antal svenska börsföretag.

CEO ULF HEDLUNDH, Svolder AB, ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag.

ORDFÖRANDE PATRIK TIGERSCHIÖLD, Bure Equity AB, ett investmentbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter.

PARTNER OCH AFFÄRSOMRÅDESCHEF FINANCE ADVISORY
ANDREAS MARCETIC, Deloitte.

 

GENOVIS DELÅR 2013

18 november presenterar listade bioteknikföretaget Genovis delårsrapporten för januari – september 2013. Välkommen att följa rapportpresentationen på plats med efterföljande frågestund med Genovis CEO, analytiker, investerare och media.


MÅNDAG 18 NOVEMBER – KL 8 TILL 10. 
ÅRSTIDERNA BY THE SEA, DOCKGATAN 1 I MALMÖ. 
 

CEO SARAH FREDRIKSSON, Genovis, berättar om verksamheten samt presenterar och kommenterar hela niomånadersperioden 2013 med tredje kvartalets höjdpunkter. 

ANALYTIKER KLAS PALIN, Redeye, leder bolagsutfrågningen. 

Presentationen direktsänds här samt på www.genovis.com och www.redeye.se.

Anmäl Dig redan idag till höstens rapportpresentation. Begränsat antal platser.

OM GENOVIS 
Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustrin och medicinteknik. Genovis AB utvecklar och säljer unika enzym för utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Dotterbolaget GeccoDots AB utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Huvudkontoret finns på Medicon Village i Lund. Genovis är listat på Nasdaq OMX First North.
www.genovis.com

 

VÄLJA ELLER VÄLJA BORT BÖRSEN?

Varför väljer vissa bolag att notera sina aktier på Börsen samtidigt som andra väljer att stå utanför? Hur har bolag som valt olika strategier lyckats? Och hur ska en notering bli mer attraktiv för att locka fler bolag till Börsen?

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost med två skånska börsbolag samt paneldiskussion om börsnotering är bästa strategi för långsiktig tillväxt – eller inte?

Bildspel från Financial Meetings Øresunds - Välja eller välja bort Börsen?

TORSDAG 7 NOVEMBER – KL 8 TILL 10. 
ÅRSTIDERNA BY THE SEA, DOCKGATAN 1 I MALMÖ. 

Ekonomireporter GUNNAR WREDE, Dagens Industri, leder bolagsutfrågningar samt paneldiskussion med CEO:s, investerare, rådgivare och företrädare för Nasdaq OMX. 

CEO KERSTIN LINDELL, presenterar onoterade Bona AB. 
Bona säljer produkter för installation, underhåll och renovering av trägolv. Bona är ett familjeägt företag med huvudkontor i Malmö och dotterbolag samt återförsäljare i ett hundratal länder världen över. 

CEO FINN KETLER, presenterar nyligen listade Vigmed AB. 
Vigmed är ett medicinteknikbolag som utvecklar stickskyddslösningar för patienter och sjukvårdsanställda inom injektions-, infusions- och lansettprodukter. Vigmed listades på Nasdaq OMX First North i februari 2013. 
Huvudkontoret finns i Helsingborg.

Presentationerna följs av en paneldiskussion med Bonakoncernens och Vigmeds CEOs tillsammans med:

VD MATS ANDERSSON, Fjärde AP-fonden
SVP Communication & Branding DANIEL OELKER, Hilding Anders AB
Partner PETER LINDEROTH, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Head of Fixed Income, NICOLAI WALLIN PEDERSEN, Nasdaq OMX Köpenhamn

Vi öppnar dörrarna för frukost 7.30. Anmäl Dig redan idag till höstens kapitalmarknadsfrukost och börsdebatt i Öresundsregionen. Begränsat antal platser. 

Arrangemanget är fullbokat.

 

HUR SKA ÖRESUNDSBOLAGEN ATTRAHERA FLER INVESTERARE?

Vad krävs idag för att investerare på allvar ska intressera sig för Öresundsbolag? Hur är läget generellt för tillgången till riskkapital? Och hur ser det egentligen ut i riskkapitalbranschen och inte minst i bolagen som är i behov av detta kapital?

Välkommen till Financial Meetings Øresund startdebatt med investerare från båda sidor av Sundet och börsbolag om vikten av starkt kapital i Öresundsregionen.

Bildspel från Financial Meetings Øresunds startmöte våren 2013.

FREDAG 26 APRIL 10 TILL 12. 
ÅRSTIDERNA BY THE SEA, DOCKGATAN 1 I MALMÖ. 

PONTUS HERIN, tidigare Veckans Affärer och NICLAS ERICSON, tidigare Sydsvenskan, leder tillsammans två paneldiskussioner med starka investerare och stabila börsbolag. Kom och lyssna till:

Partner JAN DAHLQVIST, Polaris Private Equity
Regionstyrelsens ordförande PIA KINHULT, Region Skåne
Investment Manager Technology DAN EKELUND, Industrifonden
Chefekonom HENRIK TALBORN, Svenska Riskkapitalföreningen
CEO ANDERS JARL, Wihlborgs Fastigheter AB
CEO THOMAS GUSTAFSSON, Duni AB
CEO SARAH FREDRIKSSON, Genovis AB

Vi öppnar dörrarna 9.30. Direkt efter debatten bjuder vi på vårlunch.
Anmäl Dig redan idag till vårens kapitalmarknadsdebatt i Öresundsregionen.
Begränsat antal platser.