FÖRETAGET PÅ BÖRSEN

TISDAG 11 NOVEMBER 2014

Reportage från Företaget på Börsen i Sydsvenskan 12 nov 2014
Följ oss på Facebook

Heldagsutbildning för finansmarknadens aktörer, rådgivare och bolagsledningar i Öresundsregionen som funderar på notering, bolag som nyligen noterats eller bolag som vill uppdatera kunskaperna om regelverk och offentlighet för noterade bolag.

TID

Tisdag 11 nov 2014 – klockan 8.00 till ca 16.15

PLATS

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Södergatan 22 i Malmö

PRIS

2 800 kr exkl moms

PROGRAM
Cirkatider

8.00–8.30
REGISTRERING – KAFFE MED FRALLA

8.30–12.00
BÖRSENS ROLL & MÖJLIGHETER
Håkan Sjögren och Marie Parck, noteringsansvariga NASDAQ OMX.

BÖRSENS REGELVERK
Karin Ydén, Bolagsövervakningen, NASDAQ OMX.

NOTERINGSPROCESSEN

  • Förberedelser
  • Due diligence och verifiering
  • Prospekt

Hans Petersson och Madeleine Rydberger, advokater och partners, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

BÖRSPREVISION

  • Styrning, planering, kontroll och uppföljning
  • Extern informationsgivning
  • Finansiell ställning och utveckling

Thomas Strömberg, auktoriserad revisor och partner, Deloitte.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH STYRELSENS ANSVAR
Deloitte och Mannheimer Swartling.

12.00–13.00
LUNCH
Samtal med CEO Håkan Jeppsson, Inwido, som nyligen noterats på NASDAQ OMX. Ekonomijournalist Gunnar Wrede från Dagens Industri ställer frågorna.

13.00–16.15
BÖRSEN JUST NU
Håkan Sjögren och Marie Parck, noteringsansvariga NASDAQ OMX.

VAD KAN BÖRSEN ERBJUDA FÖRUTOM NOTERINGAR?
Maria Larfeldt, Corporate Solutions, NASDAQ OMX.

BÖRSREGLERNA KRING OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION
Karin Ydén, Bolagsövervakningen, NASDAQ OMX.

FIRST NORTH BOND MARKET
Fredrik von Platen, ansvarig First North Bond Market, NASDAQ OMX.

HUR BEVAKAR MEDIA BÖRSBOLAGEN?
Niclas Ericson, Senior Consultant, Aktiv Kommunikation Öresund.

HUR ORGANISERAS BÖRSBOLAGETS KOMMUNIKATION?
Monica Thomasson, VD, Aktiv Kommunikation Öresund.
Marielle Noble, kommunikations- och marknadsstrateg och tidigare ansvarig för Investor Relations vid börsbolagen AudioDev, PartnerTech och Duni.

VAD STYR BÖRSKURSEN?
Fristående börsanalytiker Anders Haskel, tidigare kapitalförvaltare och börskrönikör i bla Veckans Affärer.