Betonat vid Life Science-debatt i Lund:

”POLITIKEN MÅSTE STÖTTA LIFE SCIENCE I SVERIGE”